สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว | คนสู้โรค
​จัดบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัย, วิถีสุขภาพดีแบบองค์รวม | 11 ก.ค. 62

พูดคุยและสอบถามกันสด ๆ ในประเด็น “จัดบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัย” กับ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ อายุรแพทย์ด้านผู้สูงวัย ต่อด้วยช่วงรู้สู้โรค เพราะการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องกายและใจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงชวนมาพูดคุยถึงวิถีสุขภาพดีแบบองค์รวม กับ ดร.ภญ.อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปิดท้ายด้วยช่วงโยคะบำบัด “ฝึกท่าช่วยบํารุงต่อมไทรอยด์ ทำตามง่าย ได้ผลดี” กับครูตูน ธิวาภรณ์ สังขพงศ์

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

  • รายการนี้ดูได้อีก 81 วัน
  • ความยาว 25 นาที