สารคดี | ​วิชาความสุข
ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่ | 03 พ.ย. 62

วิชาความสุขสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับ “โจน จันใด” ผู้ที่เลือกเดินสวนทางออกจากกระแสหลัก เพื่อหาเส้นทางสายใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเขายั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา ที่เขาได้ทดลองปฏิบัติ และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ศาสตร์พระราชาไม่ใช่เพียงวิถีของคนยากคนจน แต่กลับเป็นวิชาที่เดินบนทางสายกลางแบบไม่สุดโต่งและไม่ล้าหลัง ซึ่งก็เหมาะกับสังคมในปัจจุบัน และเมื่อพิสูจน์กับตัวเองได้ผล วิชาความสุขนี้จึงถูกส่งต่อให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลายอาชีพ ที่เชื่อมั่นในวิถีทางที่พวกเขาเลือกและตัดสินใจดีแล้ว พวกเขานำศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติจนเข้าถึงแก่นแท้แห่งวิชา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

และพบกับโครงการดี ๆ อย่าง “พอแล้วดี THE CREATOR” โครงการที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะเปลี่ยนแนวความคิดที่ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงเกษตรกรเท่านั้นที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิต แต่ยังหมายถึงใครก็ได้ที่เชื่อมั่น และตั้งใจปฏิบัติตาม เพื่อพาตัวเองไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ในสารคดี วิชาความสุข ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 71 วัน
  • ความยาว 60 นาที