สารคดี | Spirit of Asia
มุสลิมจาริกบนเส้นทางแห่งศรัทธา | 09 ก.พ. 63

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า "ความทะเยอทะยานและการเดินทาง" คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความคิดแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่น เพราะทันทีที่ชีวิตของมนุษย์ได้อุบัติขึ้นในครรภ์มารดา ความปรารถนาในอิสระก็ได้บ่มเพาะให้พวกเราเดินทางแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ สำหรับเราแล้วนี่อาจจะเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเพียงครึ่งเดียว เพราะถ้าหากเราได้สำรวจจิตใจของเราเองอย่างลึกซึ้ง เราก็จะพบว่าแท้จริงแล้วการเดินทางไม่ได้ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นเลย พวกเราทั้งหิวโหย ตื่นกลัว และบางครั้งก็ทุกข์ระทมอย่างเวทนา จนศาสนาต้องเข้ามาชักนำให้พวกเราออกจากถ้ำแห่งความโง่เขลา และขยายขอบเขตการเดินทางในโลกสู่การเดินทางในจิตใจ

เป้าหมายของศาสนาคือช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีความหวัง และมันก็ดูคุ้มค่าทีเดียวสำหรับการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตอันแสนสั้นของพวกเราได้หลุดพ้นจากความโง่เขลานั้นไปได้ และเพื่อประกาศศรัทธาอันแรงกล้าที่มีให้กับศาสนา พวกเราหลายคนจึงยอมทิ้งความสะดวกสบายทางโลก ข้ามน้ำข้ามทะเลมาค้นหาทางสว่างในดินแดนของศาสดา ดั่งเช่น "การแสวงบุญของชาวมุสลิม" ที่ Spirit of Asia จะพาคุณไปรู้จักในวันนี้

ติดตามชมในรายการ Spirit of Asia ตอน มุสลิมจาริกบนเส้นทางแห่งศรัทธา วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 เวลา 16.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live และสามารถรับชมภาคภาษาอังกฤษได้ทาง www.youtube.com/ThaiPBS


  • AN ISLAMIC PILGRIMAGE ON THE PATH OF FAITH

It was once said that, “Ambition and travel differentiate the human consciousness from that of other animals. The moment human life emerges within the mother’s womb, the desire for freedom inspires within us the drive to travel and to seek out new experiences.”

The fact is, however, that this saying is only half-correct in its description of human nature. For if we accurately observe the profound workings of our mind, we will come to find that travel does not at all differentiate us from other animals

We experience hunger, fear, and at times, we sink into the depths of sadness and despair. Religion plays a role in guiding us out of the caves of ignorance, in the process expanding the definition of travel. Just as travel in the physical world is defined by the crossing of set boundaries, such boundaries become ever more shifting as we travel into the world of our soul. The purpose of religion is to give hope to humanity. And it does seem worth it to seek out any way possible to liberate our short lives in this world from the prison of ignorance. In order to announce the strength of our faith in our religion, many of us go as far as to abandon worldly comforts, and we cross seas and oceans to seek enlightenment in the land of the Prophet. One such example is the Islamic pilgrimage that our Spirit of Asia team is presenting in today’s episode.

  • รายการนี้ดูได้อีก 79 วัน
  • ความยาว 30 นาที