รายการข่าว | ทุกทิศทั่วไทย
ประเด็นข่าว (21 พ.ย. 62) | 21 พ.ย. 62
  • ฤดูหาหอยท้ายเภาบ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล

ชาวบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เริ่มหาหอยท้ายเภาที่หาดกาสิง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หอยท้ายเภาอาศัยอยู่ชุกชุม ขายได้ราคาดี

  • เทศบาลตำบลนาชะอังสวมชุดไทย หิ้วปิ่นโต ลดขยะ

เทศบาลตำบลนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร จัดกิจกรรมแต่งชุดไทยหิ้วปิ่นโต ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สัปดาห์ละ 1 วัน

  • โรงโคนมและศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

นำชมโรงโคนม และศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ที่ปรับปรุงใหม่ นำการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต

ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 72 วัน
  • ความยาว 30 นาที