รายการข่าว | ตอบโจทย์
​ขบวนการ “โกง” อาหารกลางวันเด็ก | 10 ก.ค. 62

ผู้ดำเนินรายการ วราวิทย์ ฉิมมณี

ผู้ร่วมรายการ

  • สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
  • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ร่วมสนทนาประเด็น

- การทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่ และความสุ่มเสี่ยงที่นำไปสู่อาหารกลางวันด้อยคุณภาพ

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live


  • รายการนี้ดูได้อีก 80 วัน
  • ความยาว 30 นาที