รายการข่าว | เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19
ชุมชนไม่สยบยอมโควิด-19 | 17 พ.ค. 63

ไปดูการเตรียมตัวของคนในชุมชนที่ชนบท กับการรับมือระบาดโควิด-19 อย่างตั้งใจและพร้อมใจ บางชุมชนผู้สูงอายุนับ 100 คน เข้าไร่ เข้าสวน เข้านา เก็บเกี่ยวผลผลิตกระจายให้ผู้คนในพื้นที่ รับสถานการณ์หากเกิดการกักตุนอาหารจนขาดแคลน บางพื้นที่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้าน พยายามช่วยเหลือตัวเองเท่าที่สามารถทำได้เพื่อสู้กับโควิด-19 ขณะที่หลายพื้นที่ประชาชนยอมอยู่แบบยากลำบาก เพื่อกักตัวเองด้วยความรับผิดชอบต่อคนในชุมชน

ติดตามชมในรายการเปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 81 วัน
  • ความยาว 50 นาที