ภาคพลเมือง | Localist ชีวิตนอกกรุง
ค้าปลีกที่ภูมิภาค | 11 ส.ค. 62

การเติบโตของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค ทำให้ในหลายจังหวัดมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ในรูปแบบของ Modern Trade เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกิดการแข่งขันของผู้ค้าขาย ทำให้ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านโชห่วย ต้องปรับตัวแข่งขันเพื่อการอยู่รอด อะไรทำให้ร้านค้าเล็กเหล่านี้อยู่ได้ สามารถแข่งขันกับร้านค้าแบบ Modern Trade

เริ่มต้นกันที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศ และจากประเทศจีนกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงหรือ Greater Mekhong Subregion จากนั้น เดินทางกันต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยแท้ มาดูว่าที่นั่นมีการซื้อขายและความเป็นอยู่อย่างไร

ติดตามในรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 79 วัน
  • ความยาว 60 นาที