ภาคพลเมือง | ที่นี่บ้านเรา
อาสาสมัครพิทักษ์ช้าง​ | 13 ก.ย. 63

เมื่อ "คน" ต้องอยู่ร่วมกับ "ช้าง" อะไรจะเกิดขึ้น?

ในช่วงปี 2556 - 2559 เกิดภาวะแห้งแล้ง ทำให้โขลง ช้างป่า จากเขาอ่างฤาไน ออกมายังพื้นที่เกษตรที่อำเภอแก่งหางแมว และจากการศึกษาและติดตาม มันกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะมีการเกิดขึ้นซ้ำ ๆในพื้นที่ที่ต่างกัน

ผู้ผลิตรายการพูดคุยกับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ที่ตำบลนายายอาม ที่เรื่องนี้น่าจะเป็นข้อเท็จจริง มากกว่าทฤษฎี ก็คือ ที่แก่งหางแมว ช้างรู้จักพื้นที่หมดแล้วและการที่มันแยกแตกออกไปเพื่อป้องกันการแย่งชิงพื้นที่และอาหาร

สิ่งสำคัญกว่าการปกป้องดูแลช้าง ของเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาฯ คือการสร้างความเข้าใจและอาศัยความร่วมมือกับผู้คนในชุมชน ที่จะนำช้างกลับไปยังบ้านของพวกมันเพื่อป้องกันความเสียหายในพื้นที่เกษตรของชุมชนระยะยาว

ติดตามในรายการที่นี่บ้านเรา ตอน อาสาสมัครพิทักษ์ช้าง วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 76 วัน
  • ความยาว 30 นาที