ภาคพลเมือง | Localist ชีวิตนอกกรุง
พ.ร.บ.ใหม่ในวิถีน้ำราบ | 26 ก.ค. 63

ที่นี่คือบ้านน้ำราบ อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ช่วยกันฟื้นฟูทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มากว่า 20 ปีแล้ว พร้อมมีกฎกติกาในการดูแลและใช้ประโยชน์ลำคลอง ป่าชายเลน และทะเลของคนในชุมชน ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เพราะทะเลช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนในพื้นที่ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ แต่จะเป็นอย่างไร...เมื่อมีกฎหมายอย่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 และกฎหมายอื่น ๆ เข้ามา จะสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ชุมชนวางไว้ หรือจะให้สิทธิชุมชนในการร่วมจัดการดูแลทะเลได้ขนาดไหน

ติดตามในรายการ Localist ชีวิตนอกกรุง วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

  • รายการนี้ดูได้อีก 80 วัน
  • ความยาว 30 นาที