รายการข่าว | ทุกทิศทั่วไทย
ประเด็นข่าว (9 ต.ค. 60) | 09 ต.ค. 60

ประเด็นข่าว

 • อดีตนายตำรวจที่ จ.สงขลา ใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งในช่วงแรกสามรถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ แต่ปัจจุบันสามารถนำผลผลิตส่งขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 • ชาวบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาขึ้น ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลนาเลียง เพื่อให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ไปชมความร่วมมือร่วมใจของชาวประมงพื้นบ้านที่ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ได้ดำเนินการตั้งธนาคารปูม้า ทำให้ปูม้าในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น

 • ผู้ใหญ่บ้านที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่อายุระหว่าง 7 - 11 ปี ได้เข้ามาเป็นนักประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน โดยให้ประกาศข่าวสารในทุกช่วงเช้า ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน

 • ชุมชนทั่วไทยวันนี้ จะพาไปที่ อ.คีรีวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงนี้ชาวบ้านหลายรายจะตากส้มกันดาร ส้มแขก หรือส้มควาย ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้รสเปรี้ยวนำไว้ปรุงอาหาร

 • อาชีพทั่วไทย ชาวบ้านที่ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้นำความรู้จากการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ กลับมาพัฒนาทดลองเลี้ยงที่บ้านเกิดและก็พบว่าในพื้นที่มีแหล่งอาหารผึ้งสมบูรณ์ พร้อมกับศึกษาวิจัย จนสามารถเลี้ยงแบบเก็บน้ำผึ้งได้เกือบตลอดทั้งปี ติดตามกับคุณจุฑามาศ ผูกโพธิ์

ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

 • รายการนี้ดูได้อีก 17 วัน
 • ความยาว 30 นาที
รายการแนะนำ
 • ทุกทิศทั่วไทย

  ประเด็นข่าว (20 ต.ค. 60)

  20 ต.ค. 60 | 00:30 - 01:00 น.

 • ทันข่าว 14.00 น.

   

  20 ต.ค. 60 | 14:00 - 14:05 น.

 • ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย

  ประเด็นข่าว (19 ต.ค. 60)

  19 ต.ค. 60 | 18:20 - 20:30 น.

 • จับตาสถานการณ์

  ประเด็นข่าว (17 ต.ค. 60)

  17 ต.ค. 60 | 10:00 - 12:30 น.